Junior-VM i Ishockey år för år

           
      Junior-VM 2010 Junior-VM 2020  
      Junior-VM 2011 Junior-VM 2021  
      Junior-VM 2012 Junior-VM 2022  
      Junior VM 2013 Junior -VM 2023  
      Junior-VM 2014  Junior-VM 2024  
      Junior-VM 2015    
      Junior VM 2016    
      Junior-VM 2017    
      Junior-VM 2018    
    Junior VM-2009 Junior-VM 2019